Askøy-mann dømt for vold mot søster

Hordaland Tingrett dømte i forrige uke en mann fra Askøy til 30 dagers fengsel etter å ha utsatt sin søster for vold og trusler om å drepe henne. Siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Publisert Sist oppdatert

Det mest alvorlige forholdet i tiltalen gjelder slag med flat hånd mot søsterens armer, bein og hode. Videre hadde fornærmede en svulst på hjernen, noe siktede var kjent med da han utsatte henne for volden. Fornærmede måtte oppsøke helsehjelp etter hendelsen. 

I formildende retning legger retten vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse og samtykket til tilståelsesdom. Retten mener at tiltalte derfor bør gis en tilståelsesrabatt på 20 prosent.

Vedkommende, en nå 46 år gammel mann, var også siktet for å ha utsatt sin far for vold og trusler i perioden 2010-2020, men for dette forholdet ble det gitt påtaleunnlatelse.

Saken har tatt svært lang tid, hvilket utelukkende skyldes forhold hos påtalemyndigheten. Det er nesten tre og et halvt år siden den mest alvorlige hendelsen fant sted.

Som følge av dette mener retten at det må foretas en markert reduksjon i fengselsstraffens lengde, i tråd med Den europeiske menneskerettskonvensjons krav om å få en avgjørelse «innen rimelig tid».

Retten mener etter dette at en passende straff vil være fengsel i 30 dager. Tiltalte har krav på 251 dagers varetektsfradrag. Dette innebærer at den idømte fengselsstraffen vil være ferdig sonet i varetekt.

Powered by Labrador CMS