Askøy Hagelag i over 60 år

Tidlig i 1972 tok Bjørn Aasebø kontakt med Hordaland Hagelag for å få starta et hagelag her på Askøy. Her er litt av historien vår siden den gang.

Publisert Sist oppdatert

Fakta/Hagelaget

  • Over 200 medlemmer
  • Over 1000 følgere på SOME
  • Medlemstilbud vår: Jord, gjødsel, dekkbark, duker og stiklinger
  • Medlemstilbud høst: Forskjellige blomsterløker
  • 10 medlemsmøter i året
  • 2-4 kurs og hagebesøk

Hagelaget var også aktiv i «Plant et tre-aksjonen i 1977». Det var å plante en hestekastanje som skulle være tuntre ved Fauskanger barne- og ungdomsskule.

REDDET: Vatnavatnet er i dag et godt besøkt område både av store og små. Det er også et rikt fugleliv der.

Hagelaget engasjerte seg også sterkt i området ved Vatnavatnet. Dette området var kjøpt av Askøy Tomteselskap og planen den gang var å bygge ut hele området, fylle igjen vannet og gjøre det om til parkeringsplass. 

Dette satte hagelaget seg imot. Laget ville ha området fredet og lagt ut til et grønt park- og friluftsområde. Og som dere vet vant vi fram med denne saken. Pågangsmotet til Sigfrid Larsen spilte en stor rolle her.

Seiersherren

Rundt 1990 tok Hageselskapet Hordaland opp ideen med at alle kommuner i Hordaland skulle ha en kommuneplante. Askøy hagelag tok initiativ til et samarbeid med Askøy Kommune ved Kulturkontoret og den gang Rutelaget Askøy-Bergen vedrørende valg av «Askøyplanten». 

MALERI: Liv Eriksen malte dette bildet av jordbærplanten Seiersherren.

Det ble laget stemmesedler som ble distribuert rundt til bedrifter på Askøy. Flesteparten av stemmene gikk til jordbærplanten «Seiersherren», og denne ble kåret til Askøy sin kommuneplante.

Kunstneren Liv Eriksen tegnet jordbærplanten for laget. Denne henger i dag på Askøy Folkebibliotek. I 2022 fikk styret tak i noen av disse jordbærplantene og har drevet de fram. Disse vil komme til salgs på planteloppemarkedet. Alle lagene i Hordaland Hagelag har også fått hver sin plante. Vi vil ha liv i kommuneplanten vår igjen!

Planting i Kleppestø

I forbindelse med årtusenskiftet ble prosjektet «La Norge blomstre i år 2000» lansert. 

Kleppestø Vel tok kontakt med Hagelaget og spurte om vi kunne gå sammen om å plante til et område i sentrum av Kleppestø. 

PENT: Askøy Hagelag sørger alltid for at det er pent i Kleppestø-bedene.

Askøy Kommune gikk også med i prosjektet, bevilget penger og bidro til praktisk hjelp som tilkjøring av jord og sand. Arbeidet med å holde vedlike disse områdene, har Askøy Hagelag siden da stått for. Det er utplanting av tulipanløk om høsten og planting av begonia eller andre sommerblomster når tulipanene er ferdig, i år har vi også en avtale med senteret om å ordne til det område som ligger rett vis a vi kommunehuset, så dette kommer til å bli bra.

Plantet ut trær

Samme året hadde kommune i Norge en kampanje som het «100-års treet.». Kommunen ba om at tre av hagelaget sine medlemmer deltok i kommunen sin treplantingskomite. Komiteen fikk til disposisjon 27 trær som skulle plantes ut rundt om på Askøy, og de valgte ut skoler, kirker og eldreboliger, slik at flere bygder skulle få glede av disse trærne. 

Plantingen ble gjort på dugnad av medlemmene i hagelaget. Arbeidet ble deretter fulgt opp i fem år med tilsyn, gjødsling og trimming.

I 2001 var dugnader med utplanting av løk og blomster utvidet til å gjelde også for Misjonsheimen og Furubakken. Dette arbeidet gjorde hagelaget helt til avdelingen ble lagt ned våren 2010.

REKREASJON: Å drive med hagearbeid gir rekreasjon og glede.

Samme året fikk Askøy Hagelag Frivillighetsprisen av Askøy Rotaryklubb.

Planting med barna

BÆR: Det finnes mange sorter bær, og mange medlemmer i hagelaget produserer både mat og drikke fra egen hage.

Året etter var det landbruksdepartementet som inviterte hagelagene til et prosjekt for barnehagebarn med navn «Landbruk Lilleputt»

Askøy Hagelag tok kontakt med Follese og Erdal barnehager og de fikk en plantekasse til å dyrke jordbær, jordbærplanter, to epletre podet med tre ulike eplesorter, en solbærbusk og to ripsbusker. Arbeidet med plantingen ble gjort på dugnad sammen med barnehagebarna.

Etter utbygging og nybygging av Ask bo- og omsorgssenter tok styreren der kontakt for å få hjelp til å planlegge en sansehage for demente som de hadde tenkt å opparbeide. Hagelaget sa ja til utfordringen og startet opp, i samarbeid med styreren og ansatte. Det tok nok mer enn to år, og Hagelaget ble etter hvert involvert i arbeidet med selve anlegningen av hagen.

STYRET: Linn Annet Fluge, Siri Thorsen, Linda Fossen, Bente Blindheim Liabø Marie-Luise (Liz) Jansen og Britt Torhill Fosse

Årets hagelag

I 2009 ble Askøy Hagelag av Fylkesstyret kåret til «Årets hagelag 2008» i Hordaland. Dette var tredje gangen Askøy ble kåret til Årets Hagelag. De to tidligere årene var i 1999 og 2002. I 2014 fikk vi første napp på pokalen igjen.

Turer

I 2008 hadde hagelaget sin første reise for medlemmene. En to-dagers tur til Flo og Fjære på øya Sør-Hidle. Turen var fulltegnet og gav mersmak.

TURER: Keukenhof er kjent for sine flotte blomsterutstillinger som har ett nytt emne hvert år.

I 2010 slo Hagelaget på stortrommen og reiste en hel uke på tur til Keukenhof i Holland. Keukenhof er kjent for sine flotte blomsterutstillinger som har ett nytt emne hvert år.

Turen til Nederland var så vellykket at hagelaget fortsatte med turer i årene som kom. Magnus Fredriksen var pådriveren bak alle turene.

Gøteborg, Madeira, England og andre steder har det også vært arrangert turer til, i tillegg til utallige dagsturer.

Hagelaget jobber nå for at fylkeslaget skal ta seg av å arrangere slike turer. Det er en tidkrevende prosess for et lite lokallag, og når de fleste i styret er i full jobb, blir det vanskelig å finne tid til dette.

Hjertesaker

Frøbiblioteket:
Dette er en ordning der du kan gå på biblioteket og låne deg frø. Disse sår du, og får forhåpentligvis mange fine panter. Til høsten høster du frø og leverer dem tilbake på biblioteket. Fantastisk ordning som forhåpentligvis gjør at enda flere sår litt selv og finner gleden i dette.

Blomsterglede:
Det å ha en hage full av blomster kan være en kilde til stor glede. Det å plante, stelle og se blomstene gro og blomstre kan være en terapeutisk opplevelse som gir en følelse av tilfredshet og ro. 

FRØ: En video som viser hvordan du kan samle inn frø og levere på biblioteket.

En blomsterhage kan også være et flott sted for rekreasjon og avslapning. Å tilbringe tid ute i hagen kan gi en følelse av fred og ro, samt muligheten til å koble av fra hverdagens stress og mas. Det kan også være en god måte å komme seg ut i frisk luft og få litt mosjon på samme tid.

Inkludering:
Det handler om å skape et lokalt samfunn som respekterer og verdsetter forskjellene blant mennesker, og aktivt arbeider for å bygge fellesskap og muligheter for alle. 

Ved å inkludere personer med ulike funksjonsnivåer og kulturell bakgrunn i hageaktiviteter, kan man skape et fellesskap og en følelse av mestring og tilhørighet for alle. Man kan også lære av hverandre og hverandres kulturer

Powered by Labrador CMS