Askøy trenger mer åpenhet

Jannicke Clarke, gruppeleder Askøy Arbeiderparti

Gratulerer så mye til Yngve Johnsen og resten av Askøy24-gjengen med den nye lokalavisen! Dette er gode nyheter for alle oss som er glade i denne øyen og som er engasjerte i utviklingen av Askøy. 

Lokalaviser spiller en viktig rolle med å informere om hva som skjer, legge til rette for debatt og skape engasjement. Nye tema kan settes på dagsorden og avisen kan avsløre om noe ikke er som det bør være.

Lokalaviser er særlig viktige for oss på Askøy fordi det er ikke enkelt for folk flest å vite hva som skjer i kommunen. Offentlighetsloven skal sikre at alle som ønsker det, får innblikk i hva som foregår, men skal du be om innsyn på Askøy, bør du ha god tid. Fristene kommunen har for gi innsyn, brytes ofte. 

Vi ønsker at opptak fra både kommunestyret, formannskapet og utvalgsmøter, skal tilgjengeliggjøres på kommunen sine nettsider.

Jannicke Clarke

Åpenhetsbarometeret, som hvert år viser hvor godt kommunen legger til rette for åpne offentlige diskusjoner, ligger Askøy blant de dårligste i landet. 

Innbyggerne våre fortjener bedre. Vi i Arbeiderpartiet mener det er på høy tid at åpenhet prioriteres. Vi trenger å etablere en kultur for åpenhet i Askøy kommune.

Åpne politiske prosesser vil gjøre det enklere for folk å engasjere seg. Møtene i politiske utvalg kan alle som ønsker komme på, men de foregår stort sett når folk er på jobb. 

Kommunestyremøtene sendes digitalt, men da må du følge møtet når det skjer, for opptakene lagres nemlig ikke. Årsaken er at de ikke er tekstet og derfor ikke har universell utforming. 

Andre kommuner streamer ikke bare kommunestyremøter, men også viktige møter i ulike utvalg, og de lar opptakene bli liggende på nettsidene i lang tid slik at interesserte får god anledning til å se hva som ble sagt og vedtatt. Dette gjør de selv om opptakene ikke er tekstet.

Arbeiderpartiet mener det er svært viktig at Askøy kommune gjør politiske diskusjoner og vedtak lett tilgjengelige for alle interesserte. Vi ønsker at opptak fra både kommunestyret, formannskapet og utvalgsmøter, skal tilgjengeliggjøres på kommunen sine nettsider.

Askøy kommune har vedtatt en etisk standard der både ansatte og folkevalgte oppfordres til å registrere alle verv, interesser og gaver slik at man er åpen om roller som kan ha betydning for de beslutningene som skal tas. 

Styreregisteret er ganske bortgjemt på nettet, og lenken dit virker ikke. Økt bevissthet og mulighet for å avdekke rollekonflikter er viktig. Det er skadelig for kommunens omdømme om det kan stilles spørsmål ved de beslutninger som tas.

Et velfungerende lokaldemokrati er avgjørende for at vi har tillit til samfunnet vi lever i. Arbeiderpartiet vil derfor sette åpenhet på dagsorden i neste kommunestyremøte.

Powered by Labrador CMS