Lokal politikk

SAMARBEID FOR VEKST: For at næringslivet skal kunne utvikle seg og bidra til lokal vekst, må kommunen tilby stabile rammer og forutsigbare forhold, skriver Espen Aasebø i Askøy Høyre.

Kommunen og næringslivet må spille på lag

For å opprettholde livskraftige bygder, må vi også tilrettelegge for bygging av nye boliger og stimulere til vekst i næringslivet.

Espen Aasebø, Askøy Høyre

Som lokalpolitiker er jeg opptatt av vår kommunes fremtid og velferd. Vi står nå overfor betydelige økonomiske utfordringer, og det er viktig at vi finner gode løsninger for Askøy som helhet. Et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet er her sentralt.

Økonomiske bekymringer

Lokalbefolkningen er ryggraden i vår kommune, og vi må sørge for at både næringslivet og de offentlige tjenestene fungerer optimalt for deres skyld.

Bedriftene må kunne stole på at deres investeringer i Askøy er trygge og lønnsomme på lang sikt.

Vi står midt i en tid med økonomiske bekymringer som påvirker både kommunens drift og innbyggernes hverdag. For å håndtere disse utfordringene må vi også fokusere på å styrke samarbeidet mellom kommunen og næringslivet.

Næringslivet er en kritisk kilde til arbeidsplasser og skatteinntekter, som igjen finansierer viktige tjenester. Uten et sterkt samarbeid vil vi få enda større økonomiske problemer, noe som vil ramme alle i kommunen.

Stabile rammer for næringslivet

For at næringslivet skal kunne utvikle seg og bidra til lokal vekst, må kommunen tilby stabile rammer og forutsigbare forhold. Dette innebærer blant annet skatte- og avgiftsnivåer, effektiv saksbehandling, og god infrastruktur. 

Bedriftene må kunne stole på at deres investeringer i Askøy er trygge og lønnsomme på lang sikt. Uten stabile rammer vil bedriftene se seg om etter andre steder hvor de kan få bedre betingelser.

Det er viktigere enn noen gang at kommunen og næringslivet spiller på lag. Vi må utnytte hverandres styrker og ressurser på best mulig måte. 

Dette innebærer regelmessig dialog og tett samarbeid for å forstå og løse utfordringene vi står overfor. Ved å jobbe sammen kan vi skape en mer attraktiv kommune for både bedrifter og innbyggere.

Konsekvenser om næringslivet forsvinner

Hvis vi ikke klarer å beholde og tiltrekke oss næringsvirksomhet, vil dette få alvorlige konsekvenser for vår kommune. 

Arbeidsplasser vil forsvinne, noe som vil ramme våre innbyggere hardt. Uten et sterkt lokalt arbeidsmarked, vil fraflyttingen øke. Dette vil igjen være dramatisk for skatteinntektene til kommunen.

For å opprettholde livskraftige bygder, må vi også tilrettelegge for bygging av nye boliger og stimulere til vekst i næringslivet.

Vi har fokus på å finne de beste løsningene på de økonomiske utfordringene. Med prognoser som viser at vi vil få 600 færre elever i årene som kommer, blir vi nødt til å omstille oss til de endringene vi ser kommer framover. Samtidig må vi være i stand til å håndtere flere utfordringer samtidig. 

For å opprettholde livskraftige bygder, må vi også tilrettelegge for bygging av nye boliger og stimulere til vekst i næringslivet. Dette er avgjørende for å opprettholde vekst og utvikling i kommunen.

 

Powered by Labrador CMS