INGEN SKATT: Boligeiere på Håpoldøy skal få slippe eiendomsskatt, poengterer Askøy Frp i dette innlegget.
INGEN SKATT: Boligeiere på Håpoldøy skal få slippe eiendomsskatt, poengterer Askøy Frp i dette innlegget.

Eiendomsskatt er uaktuelt

Jan Erik Aasebø, lokallagsleder, Askøy Frp

LOKAL POLITIKK: Jan Erik Aasebø, lokallagsleder Askøy Frp
LOKAL POLITIKK: Jan Erik Aasebø, lokallagsleder Askøy Frp

Først må vi få gratulere med ny lokalavis på Askøy! 

Det er jo ingen nybegynner som er i farten, men en erfaren kar med mange års bakgrunn innen journalistikk og ikke minst med de siste års satsning på Askøy24 som nettsted med mange gode innslag, målinger og reportasjer.

Så tilbake til det politiske innslaget, Frp på Askøy gjorde et godt valg og sammen med samarbeidspartiene danner vi nå posisjonen på Askøy.

Økonomi og avgifter:

Fra første møte i formannskapet og fremleggelse av kommunaldirektørens budsjett for perioden 2024 – 2027 med stor negativ vinkling og underskudd, bruk av disposisjonsfond og innføring av eiendomsskatt m.m. må en kunne si både erfarne og ikke minst nye politikere som er innvalgt fikk forelagt en vanskelig budsjettperiode for Askøy kommune og dens innbyggere.

Sammen med øvrige partier i posisjonen, har vi satt sammen et budsjett og kostnadsbruk for 2024 og perioden som vi klart mener er en forbedring og gir et bedre bilde for Askøy Kommune enn forespeilet. 

Vi har fremlagt et budsjett uten eiendomsskatt som lovet i valgkampen, og vi akter heller ikke å være med på å innføre denne på et senere tidspunkt

Jan Erik Aasebø

Ikke minst har vi fremlagt et budsjett uten eiendomsskatt som lovet i valgkampen, og vi akter heller ikke å være med på å innføre denne på et senere tidspunkt. Etter nye statlige krav har vi en sterk økning i kommunale avgifter over de siste årene, det skal bygges nye og kostbare renseanlegg for utslipp, disse er påbegynt ett i Skarholmen og ett i Juvik på veien ut mot Horsøy. Regjeringen har avslått å være med på å dekke noen av kostnadene til dette arbeidet, de belastes innbyggerne. Dette er en tung nok byrde, eiendomsskatt er uaktuell for vår del.

Parkeringsavgift er dessverre en nødvendighet blant annet på grunn av parkeringssituasjonen i Myrane og på Kleppestøkaien, her får vi som politikere en oppgave med at dette gjøres på best mulig måte, og at det kommer brukerne til gode. 

Også i egen husholdning har vi hatt diskusjoner rundt tema parkering for og imot, konklusjonen er at det ikke er bra nok i dag og noe må gjøres, og skal noe gjøres må det penger til. Her får vi nok en diskusjon om hvor og hvordan vi skal innføre og gjøre dette i praksis, men med et godt samarbeid mellom administrasjon og politikere satser vi på gode løsninger for innbyggerne.

Rundt temaene parkering får vi også ta opp dette med innfartsparkeringer, skal vi ha gode og nyttige innfartsparkeringer er det viktig at disse legges strategisk til i forhold til skoler, butikker, barnehager etc. Slik at folk finner det hensiktsmessig å parkere her for så å ta direktebuss videre til arbeidsted etc. 

Dette er viktig i det videre arbeidet for Askøy og dens innbyggere, her må vi ha et godt samarbeid mellom kommune, fylkeskommune, busselskap, næringsdrivende og Askøys innbyggere for å komme frem til gode løsninger.

Og siden dette kommer av statlige føringer og at vi skal bruke minst mulig personbil, så bør jo regningene for dette også gå dit, og at dette ikke pålegges kommune som ytterligere kostnader. Men det virker som om staten til enhver tid gir for lite til landets kommuner slik at de kan løse sine pålagte oppgaver, så mulig dette også blir slik da?

Arealplan og bygging

Ett stort og viktig arbeid som pågår, og som vi kan snart vente oss første utkast til, og høring etter innspillsrunden som har vært.

Vi i Frp er for at vi skal opprettholde bygdene våre, og at vi også her skal ha mulighet for å bygge og bo - og vil jobbe hardt for dette i planen.

Vi i Frp er for at vi skal opprettholde bygdene våre, og at vi også her skal ha mulighet for å bygge og bo

Jan Erik Aasebø

Men også her vil vi møte på det statlige byråkratiet som sier vi skal bo sentralt, og at vi skal bevege oss med å gå, sykle og ta bussen. Så bygging utenfor sentrale strøk og sentrumsområder er lite ønskelig. Vi får brette opp ermene og ta kampene som kommer i arealplanen og dens endelige utforming.

Eldreomsorg:

Ja, vi skal ta vare på de eldre. Og her gjør de kommunalt ansatte i landets kommuner og de ansatte på Askøy en god jobb. Men også her har vi utfordringer og mye å jobbe med for bedre og effektive løsninger. Vi må planlegge slik at de ansatte trives, de eldre føler seg ivaretatt og at vi har gode fasiliteter når vi en dag ikke kan bo i hjemmet vårt lenger.

Dette tema er på langt nok ferdig debattert, planlagt og utviklet. Og her er det mange meninger. Men at dette skulle vært finansiert av staten, og at det var likt for alle kommuner, hadde nok vært en stor fordel. Så statlig finansiering av eldreomsorgen er FrP for. 

Fremtidsutsikter for næringen på Askøy

Det er viktig at vi tilrettelegger for god næringspolitikk på Askøy, både for store og små. Samspillet mellom næring og innbyggere er viktig.

Nå har vi fått noen gode næringsområder på Askøy med god utvikling, og det er bra. Samspillet mellom næringsliv, kommune og innbyggere er viktig både når det gjelder plassering av næringsområder og boområder. At innbyggerne våre kan jobbe og bo på Askøy er jo en fordel.

I en tid med høye renter, dyre priser på bensin, diesel og strøm, økte kostnader på råvarer og stadige varsler om prisøkninger, så må folk avvente oppgraderinger, utbedringer og planlagte prosjekter. Det fører til en nedgang i arbeidsoppdrag for næringen på Askøy, som har tradisjon for mange små og mellomstore bedrifter og enkeltmannsforetak.

Vi hadde 26 konkurser på Askøy i 2023.

Det er dermed viktig å tilrettelegge for utvikling på Askøy, slik at vi opprettholder grunnlaget for eksistens for våre næringsdrivende. Frp vil jobbe for å utvikle Askøy, og at det skapes og opprettholdes lokal næring.

Powered by Labrador CMS