#Askøyruler

Lokal politikk

Av Yngve Fosse, ordfører (H)

Det er ikke hver dag en får en ny lokalavis, og det er ekstra stas at jeg som ordfører får skrive første innlegg i det politiske hjørnet.

LOKAL POLITIKK: Førstemann ut i denne spalten er naturligvis ordfører Yngve Fosse (H)

Det har vært en hektisk start på ordførerperioden. Det er mye en skal sette seg inn i av oppgaver og plikter, samtidig som vi startet rett på med budsjettbehandling.

Askøy har en krevende situasjon med trange budsjetter og stor gjeld.

Når vi nå starter det mye året 2024 ønsker jeg å dele mine tanker om hva jeg ser frem til i Askøys utvikling og hvorfor.

Askøy har en krevende situasjon med trange budsjetter og stor gjeld. Det krever mye av de som jobber i kommunen, men så leveres det og veldig gode tjenester. All statistikk vi får fremvist viser at Askøy leverer godt på tross av trange budsjetter.

Dette kan tilskrives dyktige og flinke ansatte som hver dag går på jobb for å gi oss alle de beste tjenestene. I løpet av 2024 vil jeg besøke så mange som mulig av de som jobber i kommunen vår. Jeg ønsker å se hvor og hvordan de jobber, få innspill, spørre og lytte. Jeg har vært heldig å få besøke noen allerede. Det er utrolig kjekt å se så mange profesjonelle og omsorgsfulle personer på jobb for kommunen.

Samtidig ønsker jeg og å få besøkt mye av vårt lokale næringsliv. Vi har et utrolig mangfoldig næringsliv på øyen vår fra noen få virkelig store som Framo og OneSubsea til et bredt spekter av små og mellomstore bedrifter. Jeg mener det er viktig å få etablert flere lokale arbeidsplasser og for å få det til, er vi nødt til å lytte og jobbe på lag med næringslivet.

Jeg mener det er viktig å få etablert flere lokale arbeidsplasser og for å få det til, er vi nødt til å lytte og jobbe på lag med næringslivet.

En av de tingene jeg faktisk ser mest frem til å komme i gang med er Kleppestøplanen. Denne har vært et betent politisk tema de siste politiske periodene. Denne perioden derimot har startet godt. Med større vilje til dialog og kompromiss på tvers av partiene, har jeg derfor stor tro på at vi skal klare å få dette til. Skal vi klare å få til en god plan som står seg er det viktig med et bredt politisk flertall som går på tvers av skillelinjene i politikken.

På samferdselsfronten skjer det mye på Askøy for tiden. Byggingen av Lavik-Haugland pågår for fullt og i løpet av året skal vi og få se oppstart på Slettebrekka-Hetlevik! Dette vil gi et betydelig løft for trafikksikkerhet og trafikkavvikling på Askøy når de er ferdigstilt.

Men, det skjer og mer på samferdsel. Allerede fra nyttår av får vi to nye elektriske hurtigbåter inn på «snarveien» mellom Kleppestø og Strandkaien. De vil gå oftere og gi et stort kapasitetsløft på strekningen. En fantastisk satsing som vil gjøre det enda lettere å velge kollektivt mellom Askøy og Bergen.

Jeg skal iallfall gjøre mitt beste for å jobbe frem gode saker og å fremsnakke Askøy.

I løpet av året vil vi og se et nytt stort idrettsanlegg reise seg på Myrane. Den gamle Askøyhallen er slitt og krever mye arbeid for å holde i drift. Samtidig er kapasiteten for liten. Den nye Askøyhallen vil gi et fantastisk løft, ikke bare for Myrane området, men for hele Askøy. Langt bedre hallkapasitet, klatrevegg og ikke minst to nye basseng som vil gi vesentlig bedre muligheter for svømming både i skolen og som fritidsaktivitet.

Vi har mange utfordringer i horisonten og de skal vi selvsagt ta på alvor. Likevel er det viktig å huske på at det skjer mye positivt på øyen vår. Jeg skal iallfall gjøre mitt beste for å jobbe frem gode saker og å fremsnakke Askøy. #Askøyruler

Powered by Labrador CMS