Køene øker etter stenging av Godviksvingene i retning vest.
Køene øker etter stenging av Godviksvingene i retning vest.

«Fail fast» på riksveg 555

Årsverk skal fortsette å gå tapt i bilkø hver uke. Forsinket henting i barnehage. Tonn med CO2. Ingenting spiller noen rolle. Planen skal følges.

Av Joakim Auflem Eriksen 

Joakim Auflem Eriksen
Joakim Auflem Eriksen

Innen teknologiutvikling finnes det et tankesett som på engelsk kalles «fail fast». Bak ligger det en filosofi om at å raskt utforske og erfare noe gir langt mer innsikt enn å prøve å planlegge og forutse det ukjente. 

Hvis man erfarer at antatt beste plan ikke virker, så vet man det og kan prøve det neste alternativet, som forhåpentligvis er rett. Iterativt beveger man seg mot den beste løsningen på en rask måte. Essensen med «fail fast» er altså ordet «fast». Jo fortere man klarer å se at en tilnærming er feil, jo fortere kan man få justert kurs uten å ha tapt så mye.

Erfaring viser at det har oppstått ekstremt mye kø.

Joakim Auflem Eriksen

Hver ettermiddag de siste ukene har det sittet trafikanter på riksveg 555 og erfart at noe kanskje har feilet. 

Køene som har oppstått mot vest er nå så ekstrem at Bergens Tidende måtte ta turen til prosjektleder for Sotrasambandet, Lene Sælen Rivenes, for å høre hva som hadde hendt.

Hun kunne melde at dette skyldtes stenging av Godviksvingene i retning vest og at simulatorene deres ikke hadde forutsett at det ville føre til så mye økt kø som det har gjort. 

På bakgrunn av dette hadde det blitt bestemt at bussene fra Storavannet terminal skulle få enerett på det ene åpne kjørefeltet, og da kun når de kjørte i retning sentrum (retningen hvor det aldri er kø). Vegen trafikkeres nå kun noen få minutter hver time.

En slik feilsimulering er forståelig at kan skje, og jeg har full tiltro til at Vegvesenets simulatorer er blant de beste vi har til å vurdere slikt. Planen deres var nok den beste planen.

Men her har den altså sannsynligvis feilet. Erfaring viser at det har oppstått ekstremt mye kø.

Vegvesenet erkjenner selv at dette hadde større negative konsekvenser enn forutsett. Beregningene feilet. Men klarer de å ta konsekvensene av det fort? Pr nå er svaret nei.

Joakim Auflem Eriksen

Det at simuleringene virker å ha feilet og dermed har anbefalt en suboptimal løsning, var Sælen Rivenes dessverre ikke interessert i å grave noe mer i. 

Dette fordi planene var blitt utarbeidet av «profesjonelle folk» og de var «gjennomtenkt». Hun påpekte for øvrig også at bilistene mot Sotra og Øygarden er vant til å stå i kø. Akkurat hvordan det siste skal styrke folks solidaritet er jeg svært usikker på.

Tilbake til «fail fast». Vegvesenet erkjenner selv at dette hadde større negative konsekvenser enn forutsett. Beregningene feilet. Men klarer de å ta konsekvensene av det fort? 

Per nå er svaret nei. Så dette får folk bare leve med i de neste 3.5 årene.

Årsverk skal altså fortsette å gå tapt i bilkø hver uke. Forsinket henting i barnehage. Tonn med CO2. Ingenting spiller noen rolle. Planen skal følges.

Ikke engang noe så enkelt og reverserbart som å åpne Godviksvingene mot vest igjen og la bussene mot sentrum ofre noen få sekunder, ved å ta runden ned via motorvegen, kan forsøkes. Om enn bare mellom kl. 15-17. 

At bussene ikke skal få endrede kjøremønster veier nemlig «tungt», ifølge Sælen Rivenes. «For hvem?» er det fristende å spørre. At bussene, med dagens løsning, fanges i de samme endeløse køer som bilene, veier sikkert «vel så tungt» for bussjåfører og passasjerene deres.

Powered by Labrador CMS