Kulturmangfold på biblioteket

Askøy Folkebibliotek kan tilby en rekke kulturelle aktiviteter i tiden fremover.