Fem kilometer med vannledning

Bergen Rørteknikk fikk den omfattende jobben med å legge vannledning fra Askvatn

til Ingersvann