Fem kilometer med vannledning

December 27, 2018

Bergen Rørteknikk fikk den omfattende jobben med å legge vannledning fra Askvatn

 

til Ingersvann

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload