Mye rør - fra luft og vann


Bergen Rørteknikk har fått jobben med å legge nær 5000 meter med vannledning fra Askvatn til Ingersvann. Arbeidet er ganske omfattende.