Vannledningen alle snakker om

Askøy kommune er i ferd med å etablere et 5000 m langt vannrør mellom Ingersvann og Askevatn - for å løse vannkrisen på øyen.