Sprer godhet på Askøy

Ungdomsarbeidere i Kirken på Askøy arrangerer godhetsdag 5. mai