"Vi rydder Askøy" ordner opp etter miljøsvin

Det skjer stadig vekk at folk kaster et helt tilhengerlast med søppel

i veigrøften på Askøy.