Historisk nedgang i folketallet

Ikke siden Askøybrua ble åpnet har det vært nedgang i folketallet på Askøy. I fjerde kvartal 2017 ble det imidlertid minus i regnskapet.