Fra is-idyll til alarm

Askøy Brann & Redning skulle bare sjekke isens dybde. Da gikk alarmen.