Fra is-idyll til alarm

March 7, 2018

Askøy Brann & Redning skulle bare sjekke isens dybde. Da gikk alarmen.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload