Linda Gildrenes krefthistorie, del 2 av 3

"Ta kontakt. Ikke la det være den sykes sitt ansvar"