Drømmen om eget kaisalg oppfylt

Drømmen om salg av fersk fisk og krabbe fra egen kai gikk i oppfyllelse