Folkeveksten på Askøy

Detaljene fra befolkningsstatistikken